JOM MASUK PUSAT TAHFIZ SHARIF HIDAYATULLAH

 1. Perempuan SAHAJA.
 2. Berumur di antara 15 – 25 Tahun SAHAJA
 3. Berpewatakkan menarik, berakhlak baik dan terpuji, boleh mematuhi arahan guru serta peraturan madrasah
 4. Mempunyai daya ingatan yang baik dan bersedia untuk menghafal mana-mana matan/surah yang diarahkan
 5. Tidak mempunyai rekod dispilin yang BURUK dari sekolah lama
 6. Boleh membaca Al Quran dengan baik dan lancar, Jika tidak perlu dimaklumkan kepada pihak madrasah.
 7. Minat untuk belajar Al Quran dan Kitab
 8. Boleh mematuhi peraturan yang diberikan oleh pihak madrasah
 9. Mempunyai kesungguhan dalam menuntut ilmu. Bukan paksaan atau suruhan dari mana-mana pihak
 10. Tidak menjadikan madrasah ini sebagai platfrom mencari ilmu secara bersantai atau sekadar mengisi masa kosong. Dibuka kepada individu hanya yang benar-benar ingin menuntut ilmu sahaja.
 11. Boleh memberikan komitmen untuk MEMBAYAR YURAN bulanan pengajian seperti tarikh yang ditetapkan
 12. LULUS temuduga yang diadakan